تگ - برگشت مایع

flooded-water-heater

برگشت مایع یا Flooding

سوال: برگشت مایع به چه معنی است؟ Flooding یا برگشت مایع (که گاهی اوقات به Flood back نیز تعبیر میشود) لغتی است که برای توصیف شرایط سیستم به هنگام وارد شدن مایع به کمپرسور به کار می رود.این در صورتی اتفاق می افتد که میزان ورود مایع به اواپراتور بیشتر از توان اواپراتور جهت تبخیر کردن باشد.چندین دلیل وجود دارد که باعث بروز این مشکل می شود: • شیر انبساط بزرگ انتخاب شده است. • شیر انبساط بد تنظیم شده است. (روی سوپر...

ادامه مطلب...
floodback or slugging

پدیده برگشت مایع به کمپرسور

پدیده برگشت مایع زمانی اتفاق می افتد که مبرد مایع در طول چرخه کار به کمپرسور باز می گردد. اغلب یک سرویسکار ممکن است کمپرسوری را ببیند که به دلیل برگشت مایع خراب شده است، اما به دلیل شدت آسیب، ممکن است مشکل را اشتباه تشخیص دهد. علل سیستمی slugging و floodback ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. یافتن ریشه مشکل برای جلوگیری از تکرار آن ضروری است. ممکن است دلایل متعددی برای برگشت مایع وجود داشته باشد، حتی به اندازه...

ادامه مطلب...