بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

Baffle cuts

برش های بافل

به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای طراحی مبدل حرارتی پوسته و لوله، برش بافل بر حرکت سیال و جهت بافل بر متقاطع بودن دو جریان تأثیر می گذارند. انواع متداول بافل سگمنتال و مارپیچ هستند. در این مقاله، برش‌های مختلف بافل و تأثیر آنها بر راندمان مبدل حرارتی پوسته و لوله، به طور کامل مورد بحث قرار گرفته است. برش بافل یا بخشی از بافل که برای عبور سیال سمت پوسته مبدل حرارتی برداشته می شود، می تواند اشکال مختلفی داشته...

ادامه مطلب...
Baffles design parameters

پارامترهای طراحی بافل

بافل ها نقش مهمی در مبدل های حرارتی پوسته و لوله ایفا می کنند. پارامترهای طراحی برای بافل ها در مبدل های حرارتی پوسته و لوله شامل فاصله بافل، نوع برش بافل، جهت بافل و مدل بافل است. فاصله بین بافل ها بر انتقال حرارت و افت فشار تأثیر می گذارد. 1. فاصله بافل: -تعریف: فاصله بافل به فاصله بین بافل های مجاور داخل مبدل حرارتی پوسته و لوله اشاره دارد. - اهمیت: فاصله بهینه برای متعادل کردن راندمان انتقال حرارت و افت...

ادامه مطلب...
Radiran Shell and tube heat exchangers

مبدل های حرارتی پوسته و لوله HEX

مبدل حرارتی پوسته و لوله وسیله ای است که برای انتقال گرما بین دو سیال، اغلب مایعات و یا گازها با دماهای مختلف، استفاده می شود. این مبدل از دو جزء اصلی تشکیل شده است: پوسته و لوله. در پاراگراف های بعدی قسمت های مختلف پوسته و لوله به طور مفصل توضیح داده شده است. 1. پوسته: پوسته بیرونی ترین جزء و به طور معمول استوانه ای شکل است. شامل یک مایع است که به عنوان سیال سمت پوسته شناخته می...

ادامه مطلب...
Fin Space یا FPI چیست؟

Fin Space یا FPI چیست؟

فضای بین فین یا یقه فین یکی از عوامل مهم در طراحی کویل است در زمینه طراحی کویل، "فضای فین" به شکاف بین فین های مجاور روی یک کویل اشاره دارد. این پارامتر بسیار مهم است زیرا بر راندمان انتقال حرارت کویل تأثیر می گذارد. فضای فین کوچکتر معمولاً سطح در دسترس برای انتقال حرارت را افزایش می دهد، اما ممکن است منجر به مقاومت بیشتر هوا نیز شود. "Fin per inch" (FPI) اندازه گیری است که تعداد فین در یک اینچ...

ادامه مطلب...
Evaporators and condensers design parameters

پارامترهای طراحی در اواپراتور و کندانسور

1. راندمان انتقال حرارت: هر دو کویل به انتقال موثر گرما نیاز دارند. در اواپراتور، جذب گرما از محیط اطراف برای چرخه تبرید ضروری است، در حالی که در کندانسور، دفع حرارت حیاتی است. 2. مساحت سطح: افزایش سطح کویل ها باعث افزایش انتقال حرارت می شود. این از طریق هندسه کویل و طراحی فین به دست می آید. پره های روی کویل ها سطح را افزایش می دهند و تبادل گرما را بهتر می کنند. 3. جریان مبرد: جریان مناسب مبرد...

ادامه مطلب...
VARIOUS SHAPE OF COPPER TUBE

شکل های مختلف لوله مسی

شکل لوله های مسی در یک مبدل حرارتی می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد آن تأثیر بگذارد. در اینجا چند اثر از اشکال مختلف لوله آورده شده است: 1. داخل شیاردار: لوله های دارای شیارهای داخلی سطح در دسترس، برای انتقال حرارت را افزایش می دهند. این طراحی با افزایش تماس بهتر بین سیال داخل لوله و دیواره لوله، کارایی انتقال حرارت را افزایش می دهد. مساحت سطح افزایش یافته امکان انتقال حرارت موثرتر را فراهم می کند و...

ادامه مطلب...
various physical shapes of Aluminum fins

انواع فین آلومینیمی به لحاظ شکل فیزیکی

فین های آلومینیومی در مبدل های حرارتی فین و لوله را می توان در اشکال مختلف برای بهینه سازی راندمان انتقال حرارت تولید کرد. اشکال رایج برای فین های آلومینیومی عبارتند از: فین های آلومینیومی ساده:     - فین های آلومینیومی مسطح یا پایه، که باعث افزایش سطح برای انتقال حرارت می شوند. فین های آلومینیومی دندانه دار:     - فین های آلومینیومی با دندانه ها یا بریدگی ها در امتداد لبه ها که باعث افزایش تلاطم و بهبود انتقال حرارت می شود. فین های...

ادامه مطلب...