چیلر تراکمی

Compression Chiller

چیلر تراکمی

چیلر تراکمی نوعی سیستم تبرید است که برای خنک کردن فضاهای بزرگ مانند ساختمانهای تجاری مراکز داده استفاده میشود. از یک چرخه فشرده سازی استفاده می کند تا گرما را از یک منطقه مشخص حذف کند و آن را در جای دیگر دفع کند. اجزای اصلی چیلر تراکمی عبارتند از: : – کمپرسور 1 – کمپرسور جزء مهمی است که مبرد را در داخل سیستم تحت فشار قرار می دهد و به گردش در می آورد. دما و فشار مبرد را افزایش می دهد و آن را به گازی با انرژی و دمای بالا تبدیل می کند. : -کندانسور 2 – گاز مبرد با دمای بالا و فشار بالا به سمت کندانسور جریان می یابد و در آنجا گرما را به محیط اطراف آزاد می کند. این باعث می شود که مبرد از حالت گاز به مایع تبدیل شود. کندانسور معمولاً یک مبدل حرارتی است که در خارج از ساختمان قرار دارد. : -شیر انبساط 3 – سپس مبرد مایع از یک شیر انبساط یا یک دستگاه انبساط عبور می کند. این شیر فشار مبرد را کاهش می دهد و باعث انبساط سریع آن می شود. در نتیجه دمای مبرد به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. : -اواپراتور 4 – مایع مبرد کم فشار و دمای پایین اکنون وارد اواپراتور می شود که اغلب در داخل ساختمان نزدیک منطقه ای که قرار است خنک شود قرار دارد. گرمای داخل ساختمان توسط مبرد جذب شده و باعث تبخیر آن و تبدیل آن به گاز کم فشار می شود. : -مبرد 5 – مبردها نقش تعیین کننده ای در عملکرد چیلر تراکمی دارند. این مواد نقطه جوش پایینی دارند و به راحتی می توانند بین حالت مایع و گاز تغییر کنند و به آنها امکان می دهد گرما را به طور موثر جذب و آزاد کنند. : -سیستم کنترل 6
– سیستم کنترل عملکرد چیلر تراکمی را مدیریت می کند و عواملی مانند دما، فشار و دبی را تنظیم می کند. چیلرهای مدرن اغلب از سیستم های کنترل پیشرفته برای بهره وری و عملکرد بهینه استفاده می کنند. : – مبدل های حرارتی 7 – مبدل های حرارتی اجزای ضروری برای انتقال گرما بین مبرد و سیالی هستند که قرار است خنک شوند. اواپراتور و کندانسور به عنوان مبدل حرارتی عمل می کنند و تبادل گرما را با محیط اطراف یا فضای داخلی ساختمان تسهیل می کنند. : – مبدل حرارتی پوسته و لوله 8 – معمولاً در چیلرهای تراکمی بزرگ استفاده می شود، این نوع مبدل حرارتی شامل لوله هایی است که مبرد از طریق آنها جریان می یابد و اطراف آن توسط پوسته ای احاطه شده است که آب خنک کننده از طریق آن به گردش در می آید. این طراحی باعث افزایش راندمان انتقال حرارت می شود. درک این اجزا و تعاملات آنها بینشی را در مورد عملکرد چیلرهای تراکمی فراهم می کند، که به طور گسترده برای خنک سازی کارآمد و موثر در کاربردهای مختلف صنعتی و تجاری به کار می روند.

اشتراک گذاری پست