مبدل های حرارتی پوسته و لوله

مبدل های حرارتی پوسته و لوله

تیوب شیت ها:
تیوب شیت ها اجزای حیاتی در مبدل های حرارتی پوسته و لوله هستند. این مبدل‌ها از دسته‌ای از لوله‌ها تشکیل شده‌اند که درون یک پوسته استوانه‌ای محصور شده‌اند. تیوب شیت ها ضخیم و معمولاً صفحات دایره ای شکلی هستند که در هر دو انتهای پوسته قرار گرفته اند و آن را آب بندی می کنند.
نقش و اهمیت:
1. ساپورت لوله: تیوب شیت ساپورت ساختاری برای لوله های داخل مبدل حرارتی فراهم می کند. سوراخ های روی تیوب شیت اجازه میدهد که لوله ها از آن عبور کنند و باعث حفظ هم ترازی و فاصله مناسب لوله ها از هم می شوند.
2. جداسازی سیال: تیوب شیت ها مانعی بین دو جریان سیال ایجاد می کنند که یکی در داخل لوله ها (سمت لوله) و دیگری در خارج از لوله ها (سمت پوسته) جریان دارد. این جداسازی از مخلوط شدن سیالات جلوگیری می کند و یکپارچگی هر یک از جریان ها را حفظ می کند.
3. انتقال حرارت: لوله های متصل به صفحات تیوب شیت انتقال حرارت بین دو جریان سیال را تسهیل می کند. چه انتقال گرما از یک سیال داغ به یک سیال خنک تر باشد و چه برعکس، تیوب شیت ها نقش حیاتی در تضمین تبادل گرمای کارآمد دارند.
4. مهار فشار: از مهمترین وظایف تیوب شیت ها این است که باید اختلاف فشار بین سیال سمت لوله و پوسته را تحمل کنند. ضخامت و مواد آنها با دقت انتخاب شده اند تا این فشارها را کنترل، از نشتی جلوگیری و ایمنی مبدل حرارتی را تضمین کنند.
5. جلوگیری از بای پس سیال: تیوب شیت با آب بندی لبه های لوله ها، از کنار گذر سیال جلوگیری می کند.
6. انتخاب مواد: تیوب شیت اغلب از موادی با مقاومت مکانیکی خوب و مقاومت در برابر خوردگی، مانند فولاد ضد زنگ یا آلیاژهای دیگر ساخته می شوند. این انتخاب برای طول عمر و کارایی مبدل حرارتی بسیار مهم است.
به طور خلاصه، تیوب شیت ها در مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله نقشی چند وجهی را ایفا می‌کنند، برای مثال1- ارائه ساپورت ساختاری 2- تسهیل انتقال حرارت کارآمد 3- اطمینان از یکپارچگی جریان‌های سیال. طراحی و انتخاب مواد آن‌ها از فاکتورهای مهم در عملکرد کلی و ایمنی مبدل حرارتی است.

اشتراک گذاری پست