تگ - ANSYS Fluent

coil Design softwares

نرم افزار های طراحی و محاسبه کویل‎

ابزارهای نرم افزاری مختلفی برای محاسبه و طراحی کویل های مبدل حرارتی فین تیوب استفاده می شود. برخی از نمونه ها عبارتند از: 1- HTRI (Heat Transfer Research, Inc.) Xchanger Suite - عملکرد: نرم افزار HTRI طراحی و تجزیه و تحلیل مبدل حرارتی از جمله لوله های فین دار را ارائه می دهد. - نحوه کار: کاربران پارامترهای ورودی مانند خواص سیال، شرایط عملیاتی و هندسه را برای شبیه سازی عملکرد مبدل حرارتی و بهینه سازی طراحی وارد می کنند. 2-طراحی و رتبه بندی...

ادامه مطلب...