تگ - مبرد

Refrigerants Impact on coil design 01

تاثیر مبردهای مختلف بر طراحی کویل

مبردهای مورد استفاده در سیستم های تهویه مطبوع را می توان به انواع مختلفی دسته بندی کرد، مانند کلروفلوئوروکربن ها (CFC)، هیدروکلرو فلوئوروکربن ها (HCFCs)، هیدروفلوئوروکربن ها (HFCs) و هیدروکربن ها. HFC ها، مانند R-410A، به دلیل ساختار شیمیایی سازگار با ازن، محبوب تر شدند، اما نگرانی ها در مورد پتانسیل بالای گرمایش جهانی (GWP) این مبردها منجر به توسعه مبردهای جایگزین با GWP کمتر شد. طراحی کویل مستقیما تحت تاثیر خواص ترمودینامیکی سیال مبرد قرار می گیرد. مبرد های مختلف نسبت...

ادامه مطلب...
سردخانه-آمونیاکی

تعریف سیستم های آمونیاکی

سیستم فریونی یا آمونیاکی؟ سوالی است که معمولا هر طراح سردخانه از خود میپرسد. مطمئنا" هر دو سیستم, مواد نگهداری شده در سرخانه شما را سرد /منجمد و سالم نگهداری میکند. نکات زیر کمکی خواهند بود که بتوان در انتخاب نوع مبرد و نوع سیستم بهتر عمل کنیم: آمونیاک یا NH3 طبیعی است و مبرد بسیار خوبی است. لیکن چه نکاتی نیاز است تا استفاده از آن را تایید نماید: هزینه: یک حساب سرانگشتی نشان میدهد که اگر ظرفیت سردخانه مورد نظر از حدود...

ادامه مطلب...