شیر سرویس

شیر سرویس
مهره نگهدارنده در شیر سرویس

شیر سرویس

شیر سرویس

شیر سرویس های معمولی از 4 قسمت اصلی تشکیل شده اند:

 • خط اتصال
 • شفت شیر
 • دریچه سرویس یا محل اتصال گیج
 • محل اتصال کمپرسور

که در شکل زیر نمایش داده شده اند. به طور معمول شیر سرویس ها دارای یک اتصال مشترک هستند که همیشه باز است.هنگامی که شیر در حالت Back-seat می باشد و شفت شیر بر نشیمنگاه عقبی می نشیند (یعنی خط اصلی شیر تنها به سمت خروج جریان سیال باشد) , راه اتصال گیج بسته خواهد بود و باز بودن دریچه اصلی شیر اجازه می دهد تا سیال در سیستم جریان داشته باشد.
هنگامی که شیر در حالت Front-seat می باشد و شفت شیر بر نشیمنگاه جلویی می نشیند (یعنی خط اصلی شیر تنها به سمت ورود جریان سیال باشد) محل اتصال گیج باز می باشد و به به محل اتصال کمپرسور وصل می شود و محل اتصال به خط جریان مبرد (خط مکش و دهش) بسته می شود. به منظور قرائت فشار شیر در هنگام باز بودن بایستی شفت شیر در نشیمنگاه عقبی قرار گیرد و سپس یک یا دوبار به حالت قبل بازگردد تا همه سه محل اتصال یعنی : محل اتصال گیج , خط اتصال و محل اتصال کمپرسور به آرامی باز شود.این کار کمک میکند تا محل اتصال کمپرسور و خط اتصال باز شوند و و با فشار بخار جریان سیال برقرار باشد.
در محل اتصال گیج می توانید فشار سیستم را چک کنید و یا در صورت کمبود مبرد آنرا شارژ و یا در صورت ازدیاد مبرد مقداری از آنرا خالی کنید. در هنگام جوشکاری (لحیم کاری) شیر سرویس به نکات زیر توجه کنید:

 • اطمینان حاصل کنید که قبل از شروع به جوشکاری شفت شیر در وسط قرار گرفته باشد.
 • گرمای حاصل از جوشکاری در حالت نشستن کامل شفت بر نشیمنگاه عقبی یا بر نشیمنگاه جلویی ممکن است باعث چسبیدن شفت شیر (داخل شیر) به نقطه جوشکاری شده شود و به بدنه داخلی شیر بچسبد.
 • روشی نیز وجود دارد به نام Wet-Ragging که می تواند در این مسئله کمک کند.
 • دستمالی را به آب سرد آغشته کرده و قبل از جوشکاری به دور شیر سرویس ببندید.مراقب باشید که آب به داخل شیر نفوذ نکند.
 • قبل از باز کردن مهره نگهدارنده و یا شفت شیر از ایمن بودن آن اطمینان حاصل کنید (در مجاورت شیر , پیچ هاو یا اتصالاتی که با Rotalock به هم متصل شده اند). بررسی کنید که آیا اصلا شیر سرویس به مهره نگهدارنده اجزا مجهز است یا خیر.وجود این مهره کمک میکند تا شیر بهتر آب بندی شود.به طور معمول این مهره برنجی است و و در پایین شفت شیر قرار می گیرد ( به شکل بعدی توجه کنید).این مهره بایستی با چرخشی معادل 4/1 دور کامل از شیر جدا شود.اطمینان حاصل کنید که بعد از دستکاری شدن شفت شیر این مهره کاملا سفت شده باشد.
 • از ابزار مناسب استفاده کنید! شیرهای سرویس در کندانسینگ یونیت های کوپلند به گشتاوری معادل 22-25 ft.Lbs نیاز دارند.
  به منظور نشان دادن عاری بودن شیر ها از نشتی در موقع خروج از کارخانه تمامی دستگاه ها مهر و موم (پلمپ) می شوند.شما فقط اجازه دارید شیر های سرویس را با آچار هایی با سایز مناسب باز کنید.برای باز کردن شیر های سرویس از هر آچاری که به شیر می خورد استفاده نکنید.در صورت چرخاندن لبه شفت شیر آنرا بلا استفاده خواهید کرد.اگر بقیه اجزا کار نکردند و این ظاهرا به دلیل قفل کردن یا گیر کردن شفت شیر بود بایستی با یک چکش به آرامی به ته شفت ضربه بزنید و خواهید دید که شیر باز می شود.
  نکته: اگر نتوانستید مهره شیر را جدا کنید احتمالا شیر ضربه خورده است.

اشتراک گذاری پست