تاثیر مبردهای مختلف بر طراحی کویل

Refrigerants Impact on coil design 01

تاثیر مبردهای مختلف بر طراحی کویل

مبردهای مورد استفاده در سیستم های تهویه مطبوع را می توان به انواع مختلفی دسته بندی کرد، مانند کلروفلوئوروکربن ها (CFC)، هیدروکلرو فلوئوروکربن ها (HCFCs)، هیدروفلوئوروکربن ها (HFCs) و هیدروکربن ها.
HFC ها، مانند R-410A، به دلیل ساختار شیمیایی سازگار با ازن، محبوب تر شدند، اما نگرانی ها در مورد پتانسیل بالای گرمایش جهانی (GWP) این مبردها منجر به توسعه مبردهای جایگزین با GWP کمتر شد.
طراحی کویل مستقیما تحت تاثیر خواص ترمودینامیکی سیال مبرد قرار می گیرد. مبرد های مختلف نسبت دما-فشار، ظرفیت گرمایی و ضریب انتقال حرارت متفاوتی دارند که هر کدام تاثیر خاصی در طراحی اجزا کویل می گذارند. اندازه کویل، فاصله فین و قطر لوله باید بر اساس مبرد خاص مورد استفاده بهینه شود تا انتقال حرارت کارآمد و عملکرد سیستم به بهترین شکل حاصل شود.
به طور خلاصه، انتخاب مبرد بر محیط زیست، کارایی و طراحی کلی سیستم تأثیر می‌گذارد و می توان آن را یک فاکتور اساسی در طراحی سیستم های تهویه مطبوع در نظر گرفت.

اشتراک گذاری پست