تگ - کندانسورهای پوسته و لوله

Shell and tube condensers 01

کندانسورهای پوسته و لوله

کندانسورهای پوسته و لوله، از اجزای محوری در چیلرهای آب خنک، به طور ماهرانه ای مهندسی شده اند تا تبادل گرما را در چرخه تبرید تنظیم کنند. این کندانسورها که با یک پوسته استوانه‌ای شکل دسته‌ای از لوله‌ها را در خود جای داده‌اند، تبادل گرما بین مبرد داغ و آب در گردش را تسهیل می‌کنند. این لوله‌ها که از موادی با رسانایی حرارتی بالا ساخته شده‌اند، به‌عنوان مجرای آب عمل می‌کنند، در حالی که مبرد در اطراف آن‌ها در داخل...

ادامه مطلب...