تگ - کنترل کیفیت

Coli QC

کنترل کیفیت در کویل ها

کنترل کیفیت در کویل ها شامل تست های مختلفی برای اطمینان از سلامت محصول است. تست های رایج کنترل کیفیت کویل عبارتند از: بررسی ابعادی: بررسی ابعاد کویل و رعایت تلورانس های مشخص شده، ثبات و دقت ساخت را مورد بررسی قرار می دهد. بازرسی سطح: بررسی سطح کویل برای اطمینان از نبود عیوب مانند خراش، فرورفتگی یا بی نظمی و داشتن ظاهری یکدست و بدون نقص را شامل می شود. اندازه گیری ضخامت پوشش: برای کویل های رنگ شده...

ادامه مطلب...