تگ - کمپرسورهای گریز از مرکز

Different types of refrigerant Compressors 3

انواع کمپرسور مبرد

انواع کمپرسور مبرد در سیستم های تهویه مطبوع، انواع مختلفی از کمپرسورهای مبرد وجود دارد: 1. کمپرسورهای رفت و برگشتی: - از مکانیزم سیلندر پیستونی استفاده میکند. - در واحدهای کوچکتر HVAC رایج تر است. - مناسب برای نیازهای با ظرفیت متوسط. 2. کمپرسورهای اسکرال: - با مکانیزم مارپیچ یا اسکرال کار می کند. - کارآمد و نسبتاً بی صدا هستند. - اغلب در سیستم های تهویه مطبوع مسکونی و تجاری سبک استفاده می شود. 3. کمپرسورهای دوار: - از حرکت چرخشی برای فشرده سازی مبرد استفاده میکند. - از لحاظ ابعادی...

ادامه مطلب...