تگ - پمپ حرارتی

technical study of heat-pump

مطالعه فنی پمپ حرارتی

از نظر فنی، پمپ حرارتی بر اساس اصول ترمودینامیک کار می کند و از چرخه تبرید استفاده می کند. در ادامه توضیح کامل تری ارائه شده است: چرخه تبرید:     - سیکل تبرید پمپ حرارتی از چهار جزء اصلی تشکیل شده است: اواپراتور، کمپرسور، کندانسور و شیر انبساط.     - در حالت گرمایش، مبرد در کویل اواپراتور تبخیر می شود و گرما را از هوا، زمین یا آب خارج می کند.     - سپس کمپرسور بخار کم فشار و دما پایین را تحت...

ادامه مطلب...
heat pump

پمپ حرارتی

پمپ حرارتی دستگاهی است که با استفاده از سیکل تبرید گرما را از مکانی به مکان دیگر منتقل می کند. می تواند با استخراج گرما از یک منبع و انتشار آن در جای دیگر، فضاها را گرم و سرد کند. در حالت گرمایش، گرما را از هوا، زمین یا آب بیرون جذب می کند و سپس آن را در داخل آزاد می کند. در حالت خنک کننده، گرما را از داخل خارج می کند و آن را در بیرون آزاد...

ادامه مطلب...