تگ - مبدل های حرارتی پوسته و لوله

Comparition of Fin Tube Coils and Shell and Tube Heat Exchangers 0

مقایسه کویل های فین تیوب و مبدل های حرارتی پوسته و لوله

کویل های فین تیوب: کاربرد: کویل های فین تیوب معمولاً در سیستم هایی استفاده می شود که هوا نیاز به گرم یا سرد شدن دارد. این می تواند شامل واحدهای تهویه مطبوع، سیستم های تبرید یا سیستم های HVAC (گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع) باشد. طراحی: این کویل ها از لوله هایی با سطوح یا فین های کشیده تشکیل شده اند. فین ها سطح لوله ها را افزایش می دهند و باعث انتقال حرارت بهتر بین سیال (معمولاً هوا) داخل لوله ها...

ادامه مطلب...
Condenser Shell and Tube Heat Exchangers in HVAC 01

مبدل های حرارتی پوسته و لوله کندانسور در HVAC

در سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع (HVAC)، کندانسور به عنوان یک جزء مهم مسئول دفع گرمای جذب شده از فضاهای داخلی به محیط خارجی است. مبدل حرارتی پوسته و لوله نقش اصلی را در این فاز ایفا می‌کند و انتقال حرارت میان مبرد و آب را هنگام تغییر فاز مبرد از بخار به مایع ممکن می کند. این مقاله به بررسی عملکرد، ملاحظات طراحی و اهمیت مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله هنگام استفاده به عنوان کندانسور در سیستم های...

ادامه مطلب...
Evaporator Shell and Tube Heat Exchangers in HVAC 01

مبدل های حرارتی پوسته و لوله اواپراتور در HVAC

در حوزه گرمایش و تهویه مطبوع (HVAC)، اواپراتور به عنوان یک جزء مهم، مسئولیت جذب گرما از هوای داخل سیستم را عهده دار است. یکی از اجزا کلیدی در این فرآیند، مبدل حرارتی پوسته و لوله است، دستگاهی که برای انتقال کارآمد حرارت بین دو جریان سیال - معمولا مبرد و هوا و یا مبرد و آب، طراحی شده است. این مقاله به بررسی عملکرد، ملاحظات طراحی، و اهمیت مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله، هنگام استفاده به عنوان اواپراتور، در...

ادامه مطلب...
Radiran Shell and tube heat exchangers مبدل های حرارتی پوسته و لوله

مبدل های حرارتی پوسته و لوله

تیوب شیت ها: تیوب شیت ها اجزای حیاتی در مبدل های حرارتی پوسته و لوله هستند. این مبدل‌ها از دسته‌ای از لوله‌ها تشکیل شده‌اند که درون یک پوسته استوانه‌ای محصور شده‌اند. تیوب شیت ها ضخیم و معمولاً صفحات دایره ای شکلی هستند که در هر دو انتهای پوسته قرار گرفته اند و آن را آب بندی می کنند. نقش و اهمیت: 1. ساپورت لوله: تیوب شیت ساپورت ساختاری برای لوله های داخل مبدل حرارتی فراهم می کند. سوراخ های روی تیوب شیت اجازه...

ادامه مطلب...
Baffles design parameters

پارامترهای طراحی بافل

بافل ها نقش مهمی در مبدل های حرارتی پوسته و لوله ایفا می کنند. پارامترهای طراحی برای بافل ها در مبدل های حرارتی پوسته و لوله شامل فاصله بافل، نوع برش بافل، جهت بافل و مدل بافل است. فاصله بین بافل ها بر انتقال حرارت و افت فشار تأثیر می گذارد. 1. فاصله بافل: -تعریف: فاصله بافل به فاصله بین بافل های مجاور داخل مبدل حرارتی پوسته و لوله اشاره دارد. - اهمیت: فاصله بهینه برای متعادل کردن راندمان انتقال حرارت و افت...

ادامه مطلب...
Radiran Shell and tube heat exchangers مبدل های حرارتی پوسته و لوله

مبدل های حرارتی پوسته و لوله HEX

مبدل حرارتی پوسته و لوله وسیله ای است که برای انتقال گرما بین دو سیال، اغلب مایعات و یا گازها با دماهای مختلف، استفاده می شود. این مبدل از دو جزء اصلی تشکیل شده است: پوسته و لوله. در پاراگراف های بعدی قسمت های مختلف پوسته و لوله به طور مفصل توضیح داده شده است. 1. پوسته: پوسته بیرونی ترین جزء و به طور معمول استوانه ای شکل است. شامل یک مایع است که به عنوان سیال سمت پوسته شناخته می...

ادامه مطلب...