تگ - طراحی کویل

Refrigerants Impact on coil design 01

تاثیر مبردهای مختلف بر طراحی کویل

مبردهای مورد استفاده در سیستم های تهویه مطبوع را می توان به انواع مختلفی دسته بندی کرد، مانند کلروفلوئوروکربن ها (CFC)، هیدروکلرو فلوئوروکربن ها (HCFCs)، هیدروفلوئوروکربن ها (HFCs) و هیدروکربن ها. HFC ها، مانند R-410A، به دلیل ساختار شیمیایی سازگار با ازن، محبوب تر شدند، اما نگرانی ها در مورد پتانسیل بالای گرمایش جهانی (GWP) این مبردها منجر به توسعه مبردهای جایگزین با GWP کمتر شد. طراحی کویل مستقیما تحت تاثیر خواص ترمودینامیکی سیال مبرد قرار می گیرد. مبرد های مختلف نسبت...

ادامه مطلب...
coil Design softwares

نرم افزار های طراحی و محاسبه کویل‎

ابزارهای نرم افزاری مختلفی برای محاسبه و طراحی کویل های مبدل حرارتی فین تیوب استفاده می شود. برخی از نمونه ها عبارتند از: 1- HTRI (Heat Transfer Research, Inc.) Xchanger Suite - عملکرد: نرم افزار HTRI طراحی و تجزیه و تحلیل مبدل حرارتی از جمله لوله های فین دار را ارائه می دهد. - نحوه کار: کاربران پارامترهای ورودی مانند خواص سیال، شرایط عملیاتی و هندسه را برای شبیه سازی عملکرد مبدل حرارتی و بهینه سازی طراحی وارد می کنند. 2-طراحی و رتبه بندی...

ادامه مطلب...
Fin Space یا FPI چیست؟

Fin Space یا FPI چیست؟

فضای بین فین یا یقه فین یکی از عوامل مهم در طراحی کویل است در زمینه طراحی کویل، "فضای فین" به شکاف بین فین های مجاور روی یک کویل اشاره دارد. این پارامتر بسیار مهم است زیرا بر راندمان انتقال حرارت کویل تأثیر می گذارد. فضای فین کوچکتر معمولاً سطح در دسترس برای انتقال حرارت را افزایش می دهد، اما ممکن است منجر به مقاومت بیشتر هوا نیز شود. "Fin per inch" (FPI) اندازه گیری است که تعداد فین در یک اینچ...

ادامه مطلب...