تگ - شیر هواگیری

AIR VENT SYSTEMS

شیر هواگیری در کویل آبی

سیستم شیر هواگیری برای عملکرد کارآمد کویل های فین تیوب در سیستم های گرمایش یا سرمایش است. این کویل‌ها که معمولاً به عنوان مبدل‌های حرارتی برای سیستم‌های HVAC استفاده می‌شوند، از آب به عنوان یک واسطه انتقال حرارت استفاده می‌کنند. برای تخلیه هوای محبوس شده، شیرهای هواگیری در نقاط بالاتر سیستم، مانند خم های نزدیک و یا بالای کویل ها قرار می گیرند. وجود هوای به دام افتاده می تواند جریان آب در کویل ها را مختل کند و منجر...

ادامه مطلب...