تگ - شیر انبساط ترموستاتیکی

انتخاب شیر انبساط ترموستاتیکی
شیر انبساط ترموستاتیکی

انتخاب شیر انبساط ترموستاتیکی

سوال: چگونه می توانم شیر انبساط برای یک پروژه خاص را انتخاب کنم؟ به منظور داشتن یک انتخاب دقیق جهت شیر انبساط ترموستاتیکی لازم است در نظر داشته باشیم که جریان سیال (معادل با ظرفیت) در شیر انبساط با ظرفیت سرمایی مبدل سرمایی (اواپراتور) همخوانی داشته باشد. به توصیه های زیر توجه شود: • تعیین مبرد سیستم • تعیین ظرفیت سرمایی مبدل (اواپراتور) در دمای کاری • تعیین دمای مایع مبرد در ورودی شیر انبساط ترموستاتیکی • محاسبه افت فشار تحمیل شده از سمت شیر...

ادامه مطلب...