تگ - سیست فریونی

سردخانه-آمونیاکی

تعریف سیستم های آمونیاکی

سیستم فریونی یا آمونیاکی؟ سوالی است که معمولا هر طراح سردخانه از خود میپرسد. مطمئنا" هر دو سیستم, مواد نگهداری شده در سرخانه شما را سرد /منجمد و سالم نگهداری میکند. نکات زیر کمکی خواهند بود که بتوان در انتخاب نوع مبرد و نوع سیستم بهتر عمل کنیم: آمونیاک یا NH3 طبیعی است و مبرد بسیار خوبی است. لیکن چه نکاتی نیاز است تا استفاده از آن را تایید نماید: هزینه: یک حساب سرانگشتی نشان میدهد که اگر ظرفیت سردخانه مورد نظر از حدود...

ادامه مطلب...