تگ - حالت گرمایش

technical study of heat-pump

مطالعه فنی پمپ حرارتی

از نظر فنی، پمپ حرارتی بر اساس اصول ترمودینامیک کار می کند و از چرخه تبرید استفاده می کند. در ادامه توضیح کامل تری ارائه شده است: چرخه تبرید:     - سیکل تبرید پمپ حرارتی از چهار جزء اصلی تشکیل شده است: اواپراتور، کمپرسور، کندانسور و شیر انبساط.     - در حالت گرمایش، مبرد در کویل اواپراتور تبخیر می شود و گرما را از هوا، زمین یا آب خارج می کند.     - سپس کمپرسور بخار کم فشار و دما پایین را تحت...

ادامه مطلب...