تگ - جریان کلکتور

COLLECTOR FLOW

جریان کلکتور

جریان آب در یک سیم پیچ مبدل حرارتی، که اغلب به عنوان کلکتور شناخته می شود، به عوامل مختلفی مانند طراحی مبدل حرارتی، نیازهای سیستم و دینامیک سیال بستگی دارد. به طور معمول، مهندسان برای بهینه سازی راندمان انتقال حرارت، نرخ جریان خاصی را مشخص می کنند. نرخ جریان بالا می تواند انتقال حرارت را افزایش دهد اما ممکن است انرژی بیشتری برای پمپاژ نیاز داشته باشد. برعکس، نرخ جریان کمتر ممکن است از نظر انرژی کارآمدتر باشد اما ممکن...

ادامه مطلب...