پمپ حرارتی

heat pump

پمپ حرارتی

پمپ حرارتی دستگاهی است که با استفاده از سیکل تبرید گرما را از مکانی به مکان دیگر منتقل می کند. می تواند با استخراج گرما از یک منبع و انتشار آن در جای دیگر، فضاها را گرم و سرد کند. در حالت گرمایش، گرما را از هوا، زمین یا آب بیرون جذب می کند و سپس آن را در داخل آزاد می کند. در حالت خنک کننده، گرما را از داخل خارج می کند و آن را در بیرون آزاد می کند.

در سیستم های HVAC (گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع)، یک پمپ حرارتی با ارائه گرمایش و سرمایش کارآمد نقش مهمی ایفا می کند. این کارایی انرژی را در مقایسه با سیستم های گرمایش یا سرمایش سنتی ارائه می دهد، زیرا گرما را به جای اینکه مستقیماً تولید کند، حرکت می دهد. پمپ های حرارتی همه کاره و مناسب برای آب و هوای مختلف هستند و آنها را به گزینه ای محبوب برای کاربردهای مسکونی و تجاری تبدیل می کند.

اشتراک گذاری پست