نقش کویل ها در سیکل تبرید

The role of coils in the refrigeration cycle

نقش کویل ها در سیکل تبرید

کویل ‌ها به عنوان مهمترین جزء در سیستم‌های تهویه مطبوع و سردخانه شناخته می شوند. یکی از مهم ترین سیکل های تامین حرارت و برودت سیکل تبرید است. در این سیکل، دو نوع اصلی از کویل‌ها وجود دارند: کویل‌های کندانسور و کویل‌های اواپراتور. کویل‌های کندانسور که معمولاً در واحد خارجی سیستم قرار دارند، به تخلیه حرارتی که از محیط داخلی جذب شده است کمک می‌کنند. این کویل‌ها در فشار و دماهای بالا عمل می‌کنند و به تبدیل مبرد از حالت گازی به حالت مایع کمک می‌کنند. از سوی دیگر، کویل‌های اواپراتور که در فضای داخل قرار دارند، بار حرارتی را از این فضا جذب کرده و باعث تبخیر مبرد می‌شوند تا فضای مورد نظر خنک شود. طراحی و مواد سازنده کویل‌ها متنوع است و گزینه‌هایی مانند مس و آلومینیوم به علت هدایت حرارت عالی آنها، متداول هستند. کویل های فین تیوب به دلیل کارایی و طراحی کارآمد، در هر دو نوع کویل کندانسور و اواپراتور، متداول می باشند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. انتخاب نوع کویل بستگی به نیازهای سیستم (منطقه پروژه، آب و هوا، هدف کارکردی و… )، محدودیت‌های مالی، و ویژگی‌های عملکردی مورد نظر دارد.

اشتراک گذاری پست