دستگاه اواپراتور چیست

evaporator اواپراتور

دستگاه اواپراتور چیست

‎ دستگاه اواپراتور یک نوع مبدل حرارتی است که در آن یک سیال مایع به عنوان مبرد وارد لوله ها (کویل فین تیوب) شده و چون مایع فشار پایینی دارد، با جذب کمترین حرارت از سیال اطراف لوله ها (مانند هوا یا آب) به نقطه جوش خود رسیده و تبخیر می گردد و از حالت مایع به حالت گاز تغییر فاز می دهد و از محیط اطراف گرما میگیرد (خنک میکند). به این دستگاه، تبخیر کننده نیز گفته می شود زیرا هدف این است که مایع مبرد ورودی به کویل تبخیر گردد. عملکرد اواپراتور به نوع سیالات، سطح انتقال حرارت، جنس لوله ها، اختلاف دما و ..‌. بستگی دارد. اواپراتور در دو نوع پوسته و لوله (آبی یا آب خنک) و فین تیوب (هوایی یا هوا خنک) که از انواع پر کاربرد صنعتی آن هستند تولید می شود.

‎ساخت این دستگاه معمولا به 3 شکل متفاوت انجام شده و انواع آن غالبا در این 3 طرح ساخته می شوند که عبارتند از :

‎1 . نوع پوسته و لوله یا همان Shell and Tube (آبی یا آب خنک)

‎2 . نوع فین تیوب (هوایی یا هوا خنک)

‎3 . نوع صفحه ای (پلیتی)

اشتراک گذاری پست