وبلاگ

رونمایی از محصول جدید

سازمان حسابرسی به شناسه ملی 10101136332 و شماره ثبت 68692 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای مدت یکسال انتخاب شد . 4) روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار معرفی شد . 5) افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای حبیب اله استوار محمود آبادی به شماره ملی2431606651 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای خلیل رضائیان به شماره ملی 2570786934به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدهادی حسام به شماره ملی 2295881072 به...

ادامه مطلب...

بررسی روشها و پارامترهای موثر در تعیین راندمان سیستمهای تهویه مطبوع یا تبرید – قسمت دوم

6. کیلو وات به ازای هر تن (KW/ton) راندمان سیستم های بزرگ تهویه مطبوع صنعتی به ویژه چیلرها بر اساس کیلو وات به ازای هر تن تعیین می گردد تا مشخص گردد به ازای مقدار مشخصی سرمای تولید شده چه مقدار انرژی الکتریکی نیاز داریم.در اینجا بر خلاف EER,SEER,COP,HSPF هرچه عدد کوچکتر باشد نمایانگر راندمان بالاتر سیستم است. با تمام این تفاسیر برای صحه گذاشتن بر تخمین های زده شده بایستی محاسبات و آزمایشات در شرایط مختلف دمای خارج و داخل...

ادامه مطلب...

بررسی روشها و پارامترهای موثر در تعیین راندمان سیستمهای تهویه مطبوع یا تبرید – قسمت اول

1. مقدمه در این مقاله قرار است در مورد عملکرد سیستم های تهویه مطبوع من جمله چیلرها و پمپ های حرارتی مطالبی را ارائه دهیم. با استفاده از فرامین این مقاله راندمان و کارایی سیستم را میتوانیم توصیف کنیم و به سبب آن میتوان تخمین زد که سیستم چه مقدار انرژی مصرف خواهد کرد.این موارد سیستمهای مسکونی , تجاری و صنعتی را نیز شامل خواهد شد. وقتی در مورد اندازه و بزرگی سیستم صحبت می شود (تن تبرید TR, BTU/hr و یا...

ادامه مطلب...