تگ - کویل بخار

کویل بخار steam coil

کویل بخار

کویل بخار یک وسیله ساده و در عین حال موثر است که برای گردش بخار در یک حلقه بسته از طریق کویل ها استفاده می شود. در داخل این کویل، سیال معمولاً از بخار اشباع داغ تشکیل شده است که مقدار قابل توجهی گرما را به محیط اطراف خود منتقل می کند. در حالی که وظیفه اصلی مبدل حرارتی بخار، تنظیم دما در محیط های مختلف است، در محیط های صنعتی مانند صنایع غذایی نیز کاربرد دارد و یک راه...

ادامه مطلب...