تگ - مبدل های حرارتی

COUNTER FLOW EFFECT

مفهوم جریان مخالف

جریان مخالف و جریان موازی به جهت حرکت سیال در مبدل های حرارتی مانند کویل ها اشاره دارد. در جریان متقابل، سیالات سرد و گرم در جهت مخالف حرکت می کنند و اختلاف دمای حداکثری را در تمام طول مبدل حفظ می کنند. این حالت منجر به انتقال حرارت کارآمد بین دو سیال می شود. در مقابل، جریان موازی به معنی حرکت هر دو سیال در یک جهت است. در حالی که همچنان امکان انتقال حرارت، در این حالت فراهم است...

ادامه مطلب...

مبدل های حرارتی پوسته و لوله

تیوب شیت ها: تیوب شیت ها اجزای حیاتی در مبدل های حرارتی پوسته و لوله هستند. این مبدل‌ها از دسته‌ای از لوله‌ها تشکیل شده‌اند که درون یک پوسته استوانه‌ای محصور شده‌اند. تیوب شیت ها ضخیم و معمولاً صفحات دایره ای شکلی هستند که در هر دو انتهای پوسته قرار گرفته اند و آن را آب بندی می کنند. نقش و اهمیت: 1. ساپورت لوله: تیوب شیت ساپورت ساختاری برای لوله های داخل مبدل حرارتی فراهم می کند. سوراخ های روی تیوب شیت اجازه...

ادامه مطلب...