تگ - لوله مسی

VARIOUS SHAPE OF COPPER TUBE

شکل های مختلف لوله مسی

شکل لوله های مسی در یک مبدل حرارتی می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد آن تأثیر بگذارد. در اینجا چند اثر از اشکال مختلف لوله آورده شده است: 1. داخل شیاردار: لوله های دارای شیارهای داخلی سطح در دسترس، برای انتقال حرارت را افزایش می دهند. این طراحی با افزایش تماس بهتر بین سیال داخل لوله و دیواره لوله، کارایی انتقال حرارت را افزایش می دهد. مساحت سطح افزایش یافته امکان انتقال حرارت موثرتر را فراهم می کند و...

ادامه مطلب...
The process of expanding copper tubes

فرایند اکسپند لوله های مسی

1. دقت ابزار اکسپند لوله: - شرکت رادایران از ابزار دقیق اکسپند لوله استفاده می کند که به دقت انتخاب شده اند تا با ابعاد خاص لوله ها مطابقت داشته باشند. این امر اکسپند یکنواخت و دقیق را در طول فرآیند تولید تضمین می کند. 2. پارامترهای تنظیم اکسپند دقیق: - شرکت رادایران با تعهد بالا در این فرآیند، در تنظیم دقیق پارامترهای اکسپند برتری دارد. این شامل تنظیم دقیق فشار و عمق برای دستیابی به اکسپند بهینه لوله برای افزایش راندمان انتقال...

ادامه مطلب...