تگ - عملکرد کندانسور

Condenser Shell and Tube Heat Exchangers in HVAC 01

مبدل های حرارتی پوسته و لوله کندانسور در HVAC

در سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع (HVAC)، کندانسور به عنوان یک جزء مهم مسئول دفع گرمای جذب شده از فضاهای داخلی به محیط خارجی است. مبدل حرارتی پوسته و لوله نقش اصلی را در این فاز ایفا می‌کند و انتقال حرارت میان مبرد و آب را هنگام تغییر فاز مبرد از بخار به مایع ممکن می کند. این مقاله به بررسی عملکرد، ملاحظات طراحی و اهمیت مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله هنگام استفاده به عنوان کندانسور در سیستم های...

ادامه مطلب...