تگ - طراحی اواپراتور

Evaporators and condensers design parameters

پارامترهای طراحی در اواپراتور و کندانسور

1. راندمان انتقال حرارت: هر دو کویل به انتقال موثر گرما نیاز دارند. در اواپراتور، جذب گرما از محیط اطراف برای چرخه تبرید ضروری است، در حالی که در کندانسور، دفع حرارت حیاتی است. 2. مساحت سطح: افزایش سطح کویل ها باعث افزایش انتقال حرارت می شود. این از طریق هندسه کویل و طراحی فین به دست می آید. پره های روی کویل ها سطح را افزایش می دهند و تبادل گرما را بهتر می کنند. 3. جریان مبرد: جریان مناسب مبرد...

ادامه مطلب...