تگ - سیستم

Evaporator_Vs_System_Superheat

تفاوت ما فوق گرم در سیستم و در اواپراتور

سوال: چه فرقی بین ما فوق گرم در سیستم و ما فوق گرم در اواپراتور می باشد؟ اندازه سوپر هیت بنا به محلی که آنرا اندازه می گیریم با هم تفاوت دارد.مقدار سوپر هیتی که توسط شیر انبساط کنترل می شود سوپر هیت اواپراتور می باشد.این مقدار در خروجی اواپراتور اندازه گیری می شود.مبرد در طول عبور مسیر اواپراتور گرما را جذب میکند و به ناحیه اشباع و سپس سوپر هیت می رود. اساسا مبرد با مقدار سوپر هیت 0 وارد...

ادامه مطلب...