تگ - درای کولر

dry cooler 01

درای کولر

درای کولرها مبدل های حرارتی هستند که در فرآیندهای صنعتی و سیستم های HVAC استفاده می شوند و گرما را از سیال به هوای محیط، بدون تبخیر آب، منتقل می کنند. کویل‌هایی که معمولاً از مس یا آلومینیوم ساخته می‌شوند، نقش مهمی در این فرآیند تبادل حرارتی دارند. آنها دفع گرمای کارآمد را تسهیل می‌کنند و به درای کولرها اجازه می‌دهند در یک سیستم بسته بدون مصرف مداوم آب کار کنند. طراحی مناسب کویل انتقال حرارت را افزایش می دهد...

ادامه مطلب...