تگ - تیوب شیت

Radiran Shell and tube heat exchangers مبدل های حرارتی پوسته و لوله

مبدل های حرارتی پوسته و لوله

تیوب شیت ها: تیوب شیت ها اجزای حیاتی در مبدل های حرارتی پوسته و لوله هستند. این مبدل‌ها از دسته‌ای از لوله‌ها تشکیل شده‌اند که درون یک پوسته استوانه‌ای محصور شده‌اند. تیوب شیت ها ضخیم و معمولاً صفحات دایره ای شکلی هستند که در هر دو انتهای پوسته قرار گرفته اند و آن را آب بندی می کنند. نقش و اهمیت: 1. ساپورت لوله: تیوب شیت ساپورت ساختاری برای لوله های داخل مبدل حرارتی فراهم می کند. سوراخ های روی تیوب شیت اجازه...

ادامه مطلب...