تگ - تهویه مطبوع

Brief and useful explanation of the HVAC system 01

توضیح مختصر و مفید سیستم HVAC‎

HVAC یا گرمایش، تعویض هوا و تهویه مطبوع، سیستمی است که برای ارائه آسایش حرارتی و کیفیت قابل قبول هوای داخل ساختمان طراحی شده است. در اینجا یک تفکیک مختصر آمده است: گرمایش (H): - معمولاً از بویلر برای تولید گرما استفاده می شود. - گرما می تواند از طریق رادیاتورها، سیستم های کف یا هوای اجباری توزیع شود. تعویض و جابجایی هوا (V): - شامل تبادل هوای داخل و خارج برای حفظ کیفیت هوا است. - سیستم های تهویه مکانیکی از فن ها و کانال...

ادامه مطلب...
Fin Space یا FPI چیست؟

Fin Space یا FPI چیست؟

فضای بین فین یا یقه فین یکی از عوامل مهم در طراحی کویل است در زمینه طراحی کویل، "فضای فین" به شکاف بین فین های مجاور روی یک کویل اشاره دارد. این پارامتر بسیار مهم است زیرا بر راندمان انتقال حرارت کویل تأثیر می گذارد. فضای فین کوچکتر معمولاً سطح در دسترس برای انتقال حرارت را افزایش می دهد، اما ممکن است منجر به مقاومت بیشتر هوا نیز شود. "Fin per inch" (FPI) اندازه گیری است که تعداد فین در یک اینچ...

ادامه مطلب...