تگ - برش بافل سگمنتال

Baffle cuts

برش های بافل

به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای طراحی مبدل حرارتی پوسته و لوله، برش بافل بر حرکت سیال و جهت بافل بر متقاطع بودن دو جریان تأثیر می گذارند. انواع متداول بافل سگمنتال و مارپیچ هستند. در این مقاله، برش‌های مختلف بافل و تأثیر آنها بر راندمان مبدل حرارتی پوسته و لوله، به طور کامل مورد بحث قرار گرفته است. برش بافل یا بخشی از بافل که برای عبور سیال سمت پوسته مبدل حرارتی برداشته می شود، می تواند اشکال مختلفی داشته...

ادامه مطلب...