تگ - بالب

Sensing Bulb Location

محل بالب حسگر

سوال: محل درست بالب حسگر برای شیر های انبساط کجا است؟ محل قرار دادن بالب حسگربرای شیر های انبساط در خط مکش در عملکرد و کارایی شیر انبساط بسیار حائز اهمیت است. چند نکته جهت این مهم در ادامه آمده است: • خط مکش و نزدیک خروجی اواپراتور را بایستی کاملا تمیز کنید. • بالب حسگر بایستی با فاصله چند اینچی و در پایین دست محل اتصال اکولایزر قرار گیرد. • بالب حسگر بر روی خطوط مکش با سایز 7/8” و کوچکتر بایستی بر روی...

ادامه مطلب...