فرایند اکسپند لوله های مسی

The process of expanding copper tubes

فرایند اکسپند لوله های مسی

1. دقت ابزار اکسپند لوله:
– شرکت رادایران از ابزار دقیق اکسپند لوله استفاده می کند که به دقت انتخاب شده اند تا با ابعاد خاص لوله ها مطابقت داشته باشند. این امر اکسپند یکنواخت و دقیق را در طول فرآیند تولید تضمین می کند.
2. پارامترهای تنظیم اکسپند دقیق:
– شرکت رادایران با تعهد بالا در این فرآیند، در تنظیم دقیق پارامترهای اکسپند برتری دارد. این شامل تنظیم دقیق فشار و عمق برای دستیابی به اکسپند بهینه لوله برای افزایش راندمان انتقال حرارت است.
3. استفاده از سنبه برای انبساط یکنواخت:
– شرکت رادیران از سنبه ها با دقت بالایی برای ایجاد پشتیبانی داخلی در هنگام انبساط لوله استفاده می کند. این استفاده استراتژیک گسترش یکنواخت در تمام لوله ها را تضمین می کند و به یک فرآیند تولید سازگار و کنترل شده کمک می کند.
4. پروتکل های بازرسی کامل:
– اقدامات کنترل کیفیت دقیق در شرکت رادایران شامل پروتکل های بازرسی جامع است. بررسی‌های بصری و اندازه‌گیری‌های دقیق به‌طور سیستماتیک برای تأیید اکسپند یکنواخت لوله انجام می‌شود.
5. تجهیزات اکسپند مکانیکی با کارایی بالا:
– شرکت رادایران بر روی تجهیزات پیشرفته اکسپند مکانیکی که به بازدهی و کیفیت بالا شناخته شده اند سرمایه گذاری می¬کند. این تجهیزات برای دستیابی به اکسپند درست و مطمئن لوله، مورد نیاز برای ویژگی های انتقال حرارت بهینه ضروری است.
6. تخصص اپراتور در اکسپند مکانیکی:
– اپراتورها در شرکت رادایران تحت آموزش های تخصصی و کسب تخصص در زمینه های مختلف اکسپند مکانیکی لوله ها هستند. مهارت آنها اجرای دقیق فرآیند اکسپند برای نتایج تضمین شده است.
7. مراحل کالیبراسیون و نگهداری منظم:
– شرکت رادایران از یک رویکرد فعال شامل کالیبراسیون منظم و نگهداری تجهیزات اکسپند مکانیکی پیروی می کند. این رویکرد ، دقت و قابلیت اطمینان پایدار را در سراسر فرآیندهای تولید تضمین می کند.
به طور خلاصه، توان فنی شرکت رادایران در انتخاب دقیق ابزار، تنظیم دقیق پارامترها، استفاده استراتژیک از سنبه، کنترل کیفی دقیق، تجهیزات پیشرفته، تخصص اپراتور و کالیبراسیون سیستماتیک نهفته است که در مجموع به یک اکسپند لوله عالی کمک می‌کنند که منجر به تولید کویل های فین لوله با ویژگی های انتقال حرارت بهینه میگردد.

اشتراک گذاری پست