انتخاب شیر انبساط ترموستاتیکی

انتخاب شیر انبساط ترموستاتیکی
شیر انبساط ترموستاتیکی

انتخاب شیر انبساط ترموستاتیکی

سوال: چگونه می توانم شیر انبساط برای یک پروژه خاص را انتخاب کنم؟
به منظور داشتن یک انتخاب دقیق جهت شیر انبساط ترموستاتیکی لازم است در نظر داشته باشیم که جریان سیال (معادل با ظرفیت) در شیر انبساط با ظرفیت سرمایی مبدل سرمایی (اواپراتور) همخوانی داشته باشد. به توصیه های زیر توجه شود:
• تعیین مبرد سیستم
• تعیین ظرفیت سرمایی مبدل (اواپراتور) در دمای کاری
• تعیین دمای مایع مبرد در ورودی شیر انبساط ترموستاتیکی
• محاسبه افت فشار تحمیل شده از سمت شیر انبساط با توجه به کم شدن فشار در سمت ساکشن نسبت به سمت کندانسینگ.همچنین کاهش فشار در پخش کن (در صورت استفاده از پخش کن)
• در جداول با توجه به سیال مبرد و دمای اواپراتور ,ظرفیت سرمایی مورد نظر را پیدا کنید.سپس نزدیکترین ستون افت فشار به افت فشار واقعی مورد نیاز را تعیین و همچنین دبی سیال را با توجه به ظرفیت سرمایی اواپراتور مشخص کنید.
و از جداول شیر مورد نیاز را بر اساس تناژ نامی انتخاب کنید.اگر دمای واقعی مایع چیزی بغیر از 100 درجه فارنهایت بود (دمایی که شیر ها بر اساس آنها محاسبه گردیده اند) بایستی از ضرایب تصحیح که در جداول آمده است استفاده کنید.

اشتراک گذاری پست