تگ - تست فشار در مبدل های حرارتی

Pressure Testing of Fin Tube and Shell and Tube Coils: Standards and Procedures تست فشار در مبدل های حرارتی

تست فشار در مبدل های حرارتی

تست فشار کویل فین تیوب و کویل شل اند تیوب: استانداردها و آزمایش فشار، یک مرحله کنترل کیفیت بسیار مهم در ساخت و نگهداری کندانسورها و اواپراتورها است. این قطعات نقش مهمی در فرآیندهای تبادل حرارت در سیستم‌های تهویه مطبوع و کاربردهای صنعتی دارند و انتقال حرارتی کارآمد را تضمین می‌کنند. تست فشار مناسب طبق استانداردها برای تایید یکپارچگی و ایمنی آنها ضروری است. کویل های فین تیوب: که معمولاً در کندانسورها و اواپراتورها استفاده می شوند، باید تحت آزمایش فشار...

ادامه مطلب...