کویل کندانسور رادایران

کویل کندانسور رادایران

کویل پره لوله کندانسوری متشکل از مجموعه ای از لوله ها و پره (فین)های آلومینیومی, مسی ,  فین آبی یا طلایی و یا پره با پوشش ضد خورندگی,  بوده و در سیکل تبرید وظیفه تقطیر گاز فریون از حالت گاز متراکم به مایع اشباع و سپس به حالت مایع مادون سرد به کمک جریان هوای حاصل از فن نصب شده بر روی آن را بر عهده دارد.

این کویلها در فشار 450 psi یا 30 bar , تست استاتیکی میگردند.

این کویلها در بسیاری از محصولات تهویه مطبوع و صنایع تبریدی همچون انواع پکیج ها و چیلرها و اسپلیتها مورد استفاده قرار میگیرند که بر اساس نوع نصب در دستگاهها مختلف میتوانند بصورت کویلهای کندانسور تخت و کندانسور L-type و کندانسور U-Tube و کندانسورهای مربعی تولید گردند

توضیحات

نحوه سفارش، طراحی و نصب، با هماهنگی واحد تولید رادایران انجام می پذیرد.