مبرد و روغنهای تایید شده و قابل استفاده برای کمپرسورهای کوپلند

مبرد و روغنهای تایید شده و قابل استفاده برای کمپرسورهای کوپلند

مبرد و روغنهای تایید شده و قابل استفاده برای کمپرسورهای کوپلند

به نظر می رسد یک سوء برداشتی در مورد استفاده مبرد R-12 تواما با روغن POE وجود دارد، بسیاری از پیمانکاران و کاربران بر این باورند که استفاده آنها با هم در یک سیستم خوب باشد اما در حقیقت ممکن مشکلاتی را بوجود بیاورند. شرکت “Emerson Climate Technologies” از طریق تست های آزمایشگاهی به این نتیجه رسیده اند که در صورت نفوذ رطوبت در سیستمی که از مبرد R-12 تواما با روغن POE استفاده می گردد,مبرد اسیدی شده و ممکن است باعث اسیب یا گرفتگی روزنه ها یا لوله ها شود. به همین دلیل استفاده مبرد R-12 با روغن POE پیشنهاد نمی گردد.برای اطلاعات بیشتر به جدول فایل پیوست مراجعه بفرمایید.

اشتراک گذاری پست