تفاوت ما فوق گرم در سیستم و در اواپراتور

Evaporator_Vs_System_Superheat

تفاوت ما فوق گرم در سیستم و در اواپراتور

سوال: چه فرقی بین ما فوق گرم در سیستم و ما فوق گرم در اواپراتور می باشد؟
اندازه سوپر هیت بنا به محلی که آنرا اندازه می گیریم با هم تفاوت دارد.مقدار سوپر هیتی که توسط شیر انبساط کنترل می شود سوپر هیت اواپراتور می باشد.این مقدار در خروجی اواپراتور اندازه گیری می شود.مبرد در طول عبور مسیر اواپراتور گرما را جذب میکند و به ناحیه اشباع و سپس سوپر هیت می رود. اساسا مبرد با مقدار سوپر هیت 0 وارد اواپراتور می شود و در خروجی بعد از طی مسیر اواپراتور و جذب حرارت به حد ماکزیمم خود می رسد. سوپر هیت سیستم به مقدار سوپر هیت در ورودی کمپرسور اطلاق می گردد.برخی افراد سوپر هیت سیستم را با دمای گاز برگشتی اشتباه می گیرند.باید به خاطر سپرد که مقدار سوپر هیت با تغییرات فشار اشباع مکش مبرد تغییر خواهد کرد.دمای گاز برگشتی دمایی است که که بوسیله ترمومتر یا دما سنج اندازه گیری می شود.این مولفه با تغییرات فشار تغییر نخواهد کرد.
سوال: چه میزان سوپر هیت بایستی در ورودی کمپرسور مشاهده گردد؟
سازندگان کمپرسور علاقه دارند تا حداقل 20 درجه سوپر هیت در ورودی کمپرسور داشته باشند!.تا از وارد نشدن مایع به کمپرسور اطمینان حاصل شود.

اشتراک گذاری پست