تست فشار در مبدل های حرارتی

Pressure Testing of Fin Tube and Shell and Tube Coils: Standards and Procedures تست فشار در مبدل های حرارتی

تست فشار در مبدل های حرارتی

تست فشار کویل فین تیوب و کویل شل اند تیوب: استانداردها و آزمایش فشار، یک مرحله کنترل کیفیت بسیار مهم در ساخت و نگهداری کندانسورها و اواپراتورها است. این قطعات نقش مهمی در فرآیندهای تبادل حرارت در سیستم‌های تهویه مطبوع و کاربردهای صنعتی دارند و انتقال حرارتی کارآمد را تضمین می‌کنند. تست فشار مناسب طبق استانداردها برای تایید یکپارچگی و ایمنی آنها ضروری است.

کویل های فین تیوب: که معمولاً در کندانسورها و اواپراتورها استفاده می شوند، باید تحت آزمایش فشار قرار گیرند تا استانداردهای صنعتی را پاس کنند، مانند استانداردهایی که توسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا (ASME) در قسمت بویلر و مخزن تحت فشار بخش VIII و استاندارد 410 موسسه تبرید(AHRI).

  1. تست هیدرواستاتیک: این تست شامل پر کردن کویل با آب و اعمال فشار 1.3 برابر حداکثر فشار عملیاتی یا حداقل 1.5 برابر فشار طراحی است. فشار حدود 30 دقیقه حفظ می شود تا هرگونه نشتی یا ضعف در کویل تشخیص داده شود.
  2. تست پنوماتیک: زمانی که نمی توان از آب استفاده کرد، هوا یا گاز بی اثر مانند نیتروژن با 1.1 برابر حداکثر فشار کاری اعمال می شود. با توجه به خطرات احتمالی مرتبط با گازهای فشرده، پروتکل های ایمنی دقیق رعایت می شود.

کویل های شل تیوب: عضو جدایی ناپذیر برای کاربردهای تبادل حرارتی در مقیاس بزرگ، نیز تحت آزمایش فشار شدید قرار می گیرند. استانداردها عبارتند از ASME Section VIII، انجمن تولیدکنندگان مبدل لوله ای (TEMA) و موسسه نفت آمریکا (API) 660. انواع تست این مبدل ها به شرح زیر است:

  1. تست هیدرواستاتیک: مشابه کویل های فین تیوب، مبدل های حرارتی شل تیوب با آب پر شده و تا 1.3 برابر فشار طراحی تحت فشار قرار می گیرند. این فشار برای مدت زمان کافی برای اطمینان از عدم وجود نشتی نگه داشته می شود. این آزمایش معمولاً در سمت پوسته این مبدل های حرارتی اعمال می شود
  2. تست پنوماتیک: این آزمایش زمانی استفاده می شود که آب غیرقابل استفاده باشد، مانند لوله های مسی، که با اعمال فشار 1.1 برابر فشار طراحی با استفاده از هوا یا گاز بی اثر دیگر مانند نیتروژن انجام میگیرد. اقدامات ایمنی به دلیل خطرات گاز فشرده بسیار مهم است.
  3. تست نشت: برای تشخیص دقیق نشت، روش هایی مانند طیف سنجی جرمی هلیوم ممکن است به کار گرفته شود، به ویژه برای کاربردهای حیاتی که حتی نشت های جزئی نیز می تواند مشکل ساز باشد.

در رادیران آزمایش فشار کویل های فین تیوب کندانسور و اواپراتور و کویل های شل تیوب یک مرحله ضروری برای کنترل کیفیت نهایی و تایید توانایی آنها در تحمل فشارهای عملیاتی است. پیروی از استانداردهای صنعتی مانند ASME، AHRI، TEMA و API تضمین می کنند که این اجزا به طور قابل اعتماد و ایمن در برنامه های مربوطه خود عمل می کنند و کارایی و ایمنی سیستم کلی را حفظ می کنند.

اشتراک گذاری پست