تگ - محیط زیست

GREEN COIL

تولید کویل با کمترین آسیب به محیط زیست

کویل‌هایی که برای سازگاری با محیط ‌زیست طراحی شده‌اند، معمولاً بر روی بهره‌وری انرژی، کاهش اثرات زیست‌محیطی و مواد تجدیدپذیر تمرکز می‌کنند. چند ویژگی زیر به سازگاری با محیط زیست در کویل ها کمک می کند: 1. بهره وری انرژی:     - کویل هایی که بازده انتقال حرارت را افزایش می دهند می توانند به صرفه جویی کلی انرژی کمک کنند. تبادل گرمای کارآمد، نیاز به مصرف انرژی اضافی را کاهش می دهد و باعث کمتر شدن اثرات زیست محیطی سیستم می...

ادامه مطلب...