تگ - فین های آلومینیومی موج دار

various physical shapes of Aluminum fins

انواع فین آلومینیمی به لحاظ شکل فیزیکی

فین های آلومینیومی در مبدل های حرارتی فین و لوله را می توان در اشکال مختلف برای بهینه سازی راندمان انتقال حرارت تولید کرد. اشکال رایج برای فین های آلومینیومی عبارتند از: فین های آلومینیومی ساده:     - فین های آلومینیومی مسطح یا پایه، که باعث افزایش سطح برای انتقال حرارت می شوند. فین های آلومینیومی دندانه دار:     - فین های آلومینیومی با دندانه ها یا بریدگی ها در امتداد لبه ها که باعث افزایش تلاطم و بهبود انتقال حرارت می شود. فین های...

ادامه مطلب...