تگ - فضای فین

Fin Space یا FPI چیست؟

Fin Space یا FPI چیست؟

فضای بین فین یا یقه فین یکی از عوامل مهم در طراحی کویل است در زمینه طراحی کویل، "فضای فین" به شکاف بین فین های مجاور روی یک کویل اشاره دارد. این پارامتر بسیار مهم است زیرا بر راندمان انتقال حرارت کویل تأثیر می گذارد. فضای فین کوچکتر معمولاً سطح در دسترس برای انتقال حرارت را افزایش می دهد، اما ممکن است منجر به مقاومت بیشتر هوا نیز شود. "Fin per inch" (FPI) اندازه گیری است که تعداد فین در یک اینچ...

ادامه مطلب...