تگ - عملکرد اواپراتور

Evaporator Shell and Tube Heat Exchangers in HVAC 01

مبدل های حرارتی پوسته و لوله اواپراتور در HVAC

در حوزه گرمایش و تهویه مطبوع (HVAC)، اواپراتور به عنوان یک جزء مهم، مسئولیت جذب گرما از هوای داخل سیستم را عهده دار است. یکی از اجزا کلیدی در این فرآیند، مبدل حرارتی پوسته و لوله است، دستگاهی که برای انتقال کارآمد حرارت بین دو جریان سیال - معمولا مبرد و هوا و یا مبرد و آب، طراحی شده است. این مقاله به بررسی عملکرد، ملاحظات طراحی، و اهمیت مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله، هنگام استفاده به عنوان اواپراتور، در...

ادامه مطلب...