تگ - سیکل تبرید

The role of coils in the refrigeration cycle

نقش کویل ها در سیکل تبرید

کویل ‌ها به عنوان مهمترین جزء در سیستم‌های تهویه مطبوع و سردخانه شناخته می شوند. یکی از مهم ترین سیکل های تامین حرارت و برودت سیکل تبرید است. در این سیکل، دو نوع اصلی از کویل‌ها وجود دارند: کویل‌های کندانسور و کویل‌های اواپراتور. کویل‌های کندانسور که معمولاً در واحد خارجی سیستم قرار دارند، به تخلیه حرارتی که از محیط داخلی جذب شده است کمک می‌کنند. این کویل‌ها در فشار و دماهای بالا عمل می‌کنند و به تبدیل مبرد از حالت...

ادامه مطلب...