تگ - سوپرهیت در اواپراتور

سوپرهیت در اواپراتور Superheat in evaporators

سوپرهیت در اواپراتور

سوپرهیت در کویل های اواپراتور یک مفهوم مهم در سیستم های تبرید و تهویه مطبوع است. این سیستم به گرم کردن اضافی بخار مبرد به دمای بیش از نقطه جوش آن اشاره دارد. این فرآیند پس از اینکه مبرد گرمای کافی را جذب کرد تا به طور کامل از مایع به گاز تبدیل شود، در کویل های اواپراتور اتفاق می افتد.  فرآیند سوپرهیت: در یک اواپراتور، مبرد گرما را از محیط جذب می کند و باعث تبخیر آن در کویل های فین...

ادامه مطلب...