تگ - تنش های مکانیکی

Addressing vibrations and mechanical stresses 01

پرداختن به ارتعاشات و تنش های مکانیکی

حل مشکل ارتعاشات و تنش های مکانیکی در واحدهای کندانسور و اواپراتور برای اطمینان از طول عمر و دوام سیستم ها بسیار مهم است. در اینجا چند استراتژی برای مقابله با این مسائل وجود دارد: 1- نصب صحیح: اطمینان حاصل کنید که واحدهای کندانسور و اواپراتور به درستی نصب و مونتاژ شده اند. برای به حداقل رساندن انتقال ارتعاشات به سازه اطراف، واحدها را روی یک پایه محکم یا جداکننده ارتعاش محکم کنید. 2- اجزای متعادل کننده: باید تمام اجزای چرخان مانند...

ادامه مطلب...