تگ - اکسپند مکانیکی

The process of expanding copper tubes

فرایند اکسپند لوله های مسی

1. دقت ابزار اکسپند لوله: - شرکت رادایران از ابزار دقیق اکسپند لوله استفاده می کند که به دقت انتخاب شده اند تا با ابعاد خاص لوله ها مطابقت داشته باشند. این امر اکسپند یکنواخت و دقیق را در طول فرآیند تولید تضمین می کند. 2. پارامترهای تنظیم اکسپند دقیق: - شرکت رادایران با تعهد بالا در این فرآیند، در تنظیم دقیق پارامترهای اکسپند برتری دارد. این شامل تنظیم دقیق فشار و عمق برای دستیابی به اکسپند بهینه لوله برای افزایش راندمان انتقال...

ادامه مطلب...