کویل اواپراتور رادایران

کویل اواپراتور رادایران

وظیفه کویل اواپراتور رادایران, جذب حرارت از هوای عبوری از روی کویل است. مایع مبرد یا گاز درون این لوله‌های مارپیچ جریان دارد و سرما تولید می‌کند. مبرد پس از عبور از لوله مویی وارد اواپراتور می‌شود: یعنی بخار شدن گاز مایع. فشار گاز در اواپراتور کم کم پایین می‌آید و باعث پایین آمدن درجه جوش مبرد می‌شود. درنتیجه گاز مایع شده به‌راحتی به بخار تبدیل می‌شود. با این روش حرارت از محیط اطراف گرفته و جذب می‌شود و فضا خنک می‌گردد.
از اواپراتورهای رادایران برای سردکردن محیط های مشخصی استفاده می‌کنند و کاربرد گسترده‌ای در سیستم‌های تبرید دارند. درواقع وظیفه اواپراتور تولید سرمایش است. این دستگاه با جاری کردن مایع مبرد مثل گاز فریون (R22, R407C, ….) در لوله‌ها و به جریان انداختن هوا با استفاده از فن یا جاری ساختن آب با استفاده از پمپ، گرمای هوای محیط اطرافش را جذب می‌کند و درجه حرارت آن را پایین می‌آورد.
موارد مصرف آن بيشتر در دستگاههاي هوارسان مربوط به انواع پكيجها همچون پكيجهاي بزرگ و پشت بامي و داكت اسپليتها و انواع دستگاههاي سردخانه اي و اسپليتها ميباشد.

توضیحات

نحوه سفارش، طراحی و نصب، با هماهنگی واحد تولید رادایران انجام می پذیرد.